گواهینامه های داخلی صادر شده از سوی پایگاه اینترنتی

ID

Name

91-30247

Ali MohamadRezai

91-30249

Fatameh Zamani

91-30251

Sediqe Rezai

91-30253

Farzad Mirzai

92-30255

Ali Nikpoor

92-30257

Ali Sadeghian

92-30259

Solmaz Mirhoseyni

92-30261

Negin Khordadian

93-30263

Javad Panahi

93-30265

Mahdi Alavian

93-30267

Elahe Yazdanpanah


مدیران آموزشگاههای کامپیوتر جهت عقد قرارداد همکاری برای اعطای گواهی سایت به کارآموزان خود با ایمیل زیر مکاتبه فرمایند:
ciwadmin@ciwcertified.ir
CIWcertified.ir: تایید شده توسط پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایران
CIWcertified.ir: زیر نظر شرکت ثبت شده در اداره کل شرکتها با شناسه ملی 10861822682
CIWcertified.ir: به علت هزینه های زیاد عضویت در کنسرسیوم جهانی وب W3.ORG در حال حاضر از دستور کار سایت خارج شد
CIWcertified.ir: اعطای مدارک معتبر از سوی آموزشگاه های کامپیوتر دارای مجوز فعالیت طرف قرارداد برای دوره های اختصاصی و ICDL از سوی سازمان فنی و حرفه ای و بنیاد جهانی ICDL
یافتن مطالب :